Hjem »

Tjenester

» Industritjenester

Industritjenester

Ekvatek har utført tjenester for industrien og kommunale aktører i en årrekke. Arbeidet som utføres hindrer eller redusere tiden på en driftsstans. Vi kan bidra til at virksomheten din får på plass gode rutiner, tilpasset deres behov.

Ikke alle oppdrag kan planlegges, ed akutt hendelser er vi er klare og raskt på plass.

Det arbeides aktivt med HMS og vi er særdeles opptatt av at arbeid utføres på en sikker måte. Vi planlegger arbeidet og leder vårt arbeid, i den grad som ønskes av dere etter deres gitte retningslinjer.

Våre tjenester

Tømmetjenester

Vi tømmer og rengjør alt i fra store slam bassenger, tanker, sandfang, prosess tanker, pumpestasjoner til mindre sluk og tanker.

Ved tømmetjenester der det er behov for å frakte store kvanta settes det inn biler med hengere der det er fordelaktig og mulig.

Suging av tørre og våte masser

Vi suger opp både tørre og våtemasser som pukk, leire, sand, flis, jord, støv osv. Bilen kan benyttes for å suge rundt kabler og rør i bakken for skånsom avdekking.

Vi utfører også tømmetjenester knyttet til farlig avfall. Se mer om dette under farlig avfall.

Høytrykksspyling

Det meste innen høytrykksspyling utføres. Alt i fra rengjøring av plasser og store flater med frontmontert spylebom til rørspyling av små dimensjoner.

Noen bruksområder: Fjerning av betongrester og røtter i rør, åpning av tette rør, rørspyling, vedlikeholds spyling i forskjellige formål, fasade spyling, spyling as store og små flater, tinning av rør osv.

Vi utfører også typer av høytrykk spyling med varmtvann.

Ultrahøytrykkspyling

Ultrahøytrykksspyling er et glimrende verktøy når vanlig høytrykksspyling ikke er godt nok. - spyletrykk inntil 3000 bar bør fjerne det meste av belegg og harde avleiringer.

Ultrahøytrykk benyttes til rengjøring av vekslere, kolonner, rørrengjøring, fjerning av betong, rengjøring av industrielt produksjonsutstyr og fjerning av andre harde belegg. Det er bare fantasien som setter en stopper for bruksområdene.

Ultrahøytykkspyling er også et godt verktøy ved betong rehabilitering, ved å fjerne betong, få overflaten ru eller å spyle vekk betong for å fri legge armering for videre betong arbeid.

Våre arbeidstakere setter sikkerheten i høysetet når det arbeides med tjenester som dette. Nødvendig sikkerhetsutstyr og sikkerhetsbarrierer benyttes. De som utfører denne typen tjenester, har kompetansen til å uføre tjenesten riktig.

Farlig avfall

Det utføres mange tømme tjenester innen farlig avfall. Med vårt ADR godkjente utstyr og våre arbeidstakere med riktig kompetanse innen de tjenestene som uføres. Kan du være trygg på at tjenestene utføres riktig.

Noen tjenesteområder innen farlig avfall: Tank kontroll og tetthetsprøving av tanker, sanering av tanker, gassmåling/gass fri atmosfære, kontroll og tømming av oljeutskillere, tømming og transport av farlig avfall.

Se mer under: Farlig avfall

Vedlikeholdsavtale og ramme avtale

Ved inngåelse av rammeavtale sikrer kunden seg førsteprioritet til våre tjenester, Dette gjør at vi er raskt på plass ved akutte problemer.

Vi utarbeider avtalens omfang med kunden.

Ta gjerne kontakt for forespørsel på avtale.