Hjem

» HMS/KS

HMS/KS

Det er ikke en dag vi ikke fokuserer eller arbeider for å bedre kvaliteten, miljø eller arbeidsmiljø prestasjonen vår.

Vi jobber innen en bransje som har et stort fokus område innen disse områdene. Derfor fokuserer vi og jobber aktivt å kontinuerlig for å bli bedre.

Arbeidsmiljø og HMS er særdels viktig, vi skal være en sikker arbeidsplass. Våre arbeidstakere skal føle seg i varetatt og være trygge på å komme seg hjem hele og raske.

Vi er alltid frempå å ser på nye løsninger som gagner miljøet i form av andre tjenester eller ved ny anskaffelser av utstyr.

Vi har gjort mange forbedringer innen disse områdene, og kontinuerlig utvikler oss.

Vi ser fordelen med å ha styringssystemer innen kvalitet, arbeidsmiljø og miljø. Dette arbeider ledelsen og vårt mannskap i fellesskap aktivt med. Samtidig som vi har høyt fokus på HMS.

Derfor er vi ekstra stolte av å være ISO godkjente i henholdsvis:

Miljøarbeid

Det er også en ting vi ikke kan glemme å nevne, de fleste tjentsene vi utfører gagner miljøet på en eller annen måte. Dette vil si at vi er en miljøbedrift som alltid arbeider for et bedre miljø.