Hjem »

Tjenester

» Rørtjenester

Rørtjenester

Vi utfører mange ulike rørtjenester. Vi har mange løsninger vi har ofte en løsning på akkurat ditt problem. Det utføres alt ifra utbedring gamle rørstrekk i forbindelse med rørfornying til kvalitetssikring av nye VA anlegg.

Fant du ikke informasjon om akkurat ditt problem, ta likevel kontakt. Det kan være at vi løser dette.

For informasjon om rørinspeksjon, peiling, trasesøk og innmåling se mer om dette under rørinspeksjon.

Våre tjenester

Trykk prøving av trykksatte rørstrekk

For å kontrollere at det ikke er lekkasje før ledningsnett blir tatt i bruk, foretas en kontroll der rørstrekket blir trykksatt. Rørstrekket fylles med vann, trykkprøvingsutstyret koples til og vi øker trykket opp til ønsket prøvetrykk. Hele prosessen er styrt av utstyret og loggføres med en PDF-rapport. Utføres iht. VA-blad nr 35 og 39.

Desinfisering av vanninstallasjoner

Vi desinfiserer vannledninger ved kontroll av nyanlegg eller ved mistanke om forurensede vannledninger. Det koples til utstyr som doserer klor i vannet i vannledningen til ønsket mengde klor. For å fjerne spor av klor i vannet, gjennomføres en dekloring til slutt.

Tetthetsprøving

For å sjekke om trykkløse ledninger og kummer holder kravene for tetthet gjennomføres tetthetsprøving. Dette utføres ved å plassere tetteballer i alle rørender på strekker, og utsette dette for trykkluft eller vakuum. Utføres iht. VA-blad nr. 24 og 63.

Rørfornying

Istedenfor tradisjonell utbytting av rør, er et godt alternativ rørfornying med strømpe/foring. Rørfornying er raskere å utføre enn og berører kunden i mindre grad ettersom oppigging og graving minimeres. Det er flere aktuelle løsninger når det gjelder rørfornying, sammen med kunden finner Ekvatek fram de beste løsningene.

Metoden Ekvatek bruker

Med trykkluft inn i røret, føres inn og vrenges en epoxy-mettet strømpe. Strømpen blåses opp så den ligger tett inntil eksisterende rør og herdes med damp. Dette blir et nytt rør i det eksisterende røret. I levetid er det kvalitetsmessig tilsvarende et nytt plastrør. Vi freser opp eventuelle grentilkoblinger, vi monterer grenforsterkere på grentilkoblingen, når det er ønsket.

Punktreparasjoner

Der det er riktig, er det fullt mulig å utføre punktreparasjoner over skader. En punktreparasjon kan utføres med foring eller for eksempel med quick-lock metoden.

Quick-lock metoden Ekvatek bruker

Metoden anbefales der det er en liten skade på røret eller pakninger på røret, som ikke tetter så det er stort innsig o.l. Det ligner et rustfritt rør med gummipakning. Den er utformet så den utvider seg når den presses ut med en spesialdesignet packer. Da den er presset ut så tetter den mot røret og vil bli sittende der på grunn av låseanordningen på quick-locken . Quick-lock metoden brukes i hovedsak på utvendige rørstrekk.

Pluggkjøring

Vi utfører også pluggkjøring av rørstrekk når dette ønskes, eller er påkrevd.

Lekkasjesøk, avløp

Ekvatek utfører metodiske lekkasjesøk på avløpsrør, gjerne med ulike tilnærminger for å best avdekke årsaken til lekkasjen. Ofte benyttes en røyktest eller fargestoff i avløpsvannet. Gjerne i kombinasjpon med en rørinspeksjon.