Hjem »

Tjenester

» Tredjepartskontroll

Uavhengig tredjepartskontroll

Alle nye vann- og avløpsnett skal kontrolleres før de kan settes i drift. Ekvatek utfører uavhengig 3. partskontoll. Eventuelle feil eller mangler avdekkes, og kan utbedres. Dette sikrer at du som entreprenør kan dokumentere at du leverer et feilfritt anlegg til ledningseier.

Vi har flere års erfaring og dokumentert opplæring for å utføre kontrollene. Kompetansebevis for de ulike tjenesteområdene er utstedt fra Rørinspeksjon Norge.

Våre tjenester

Rørinspeksjon

Ekvatek utfører rørinspeksjon av røret innvendig, og leverer en tilstandsvurdering. Inspeksjonen utføres ved at et rørinspeksjonskamera føres eller kjøres et inn i røret. Kameraet overfører bilder direkte til skjerm, dette lagres, analyseres og vi utformer en rapport etter ønsket/krevd standard. Før rørinspeksjonener utføres på nyanleggkontroll, spyles rørstrekk rene og tilhørende kummer rengjøres. Under rørinspeksjonen utføres vannregulerende tiltak for riktig rørinspeksjon.

Tetthetsprøving

For å sjekke om trykkløse ledninger og kummer holder kravene for tetthet gjennomføres tetthetsprøving. Dette utføres ved å plassere tetteballer i alle rørender på strekker, og utsette dette for trykkluft eller vakuum. Utføres iht. VA-blad nr. 24 og 63.

Pluggkjøring

Vi utfører også pluggkjøring av rørstrekk når dette ønskes, eller er påkrevd.

Trykkprøving av trykksatte rørstrekk

For å kontrollere at det ikke er lekkasje før ledningsnett blir tatt i bruk, foretas en kontroll der rørstrekket blir trykksatt. Rørstrekket fylles med vann, trykkprøvingsutstyret koples til og vi øker trykket opp til ønsket prøvetrykk. Hele prosessen er styrt av utstyret og loggføres med en PDF-rapport. Utføres iht. VA-blad nr 35 og 39.

Desinfisering av vanninstallasjoner

Vi desinfiserer vannledninger ved kontroll av nyanlegg eller ved mistanke om forurensede vannledninger. Det koples til utstyr som doserer klor i vannet i vannledningen til ønsket mengde klor. For å fjerne spor av klor i vannet, gjennomføres en dekloring til slutt.