Hjem

» Rapportering

Rapporteringskunnskaper

Ved utførelse av rørinspeksjon, utføres dette iht. ønsket/ krav rørinspeksjons standard. Det legges alltid med et følgebrev som forklarer uavhengig av om du er proff aktør eller om det er privat markedet. Dette utføres for at alle skal kunne lese rapporten uavhengig av faglig bakgrunn.

Ved bestilling av oppdrag så blir man enige på forhånd om omfanget. Det er ofte nyttig for videre arbeid. Det er ofte fordelaktig med mer dokumentasjon enn kun en rørinspeksjon med strekkrapport og følgebrev.

Vi utfører arbeidet i det omfanget som er ønskelig, dette innebærer: peiling av rørtrase, innmåling av rørtrase, kum kort med bilder og mål, oversikts tegninger og kart over arbeidet. Dette avtales på forhånd. Vi har utført mange typer av kartleggingsjobber der vi innhenter all data for å oppdatere kart/ eller for å forenkle forprosjekteringer av store kommunale va-nett.

Vi har også god kompetanse innen Gemini VA og har kompetansen for å legge rett inn i kartverk eller rette opp i feil i kartverket.

Ekvatek arbeider aktivt for å bli sett på som en kompetanse bedrift innen vann og avløp.

Kompetanse og faglighet

Vi i Ekvatek jobber for at det vi holder med på skal være av høy kvalitet. Dette gjør at vi som bedrift alltid arbeider for å styrke kompetansen vår innen de fagområdene vi arbeider aktivt med. Ingen arbeidstakere blir sendt ut på oppdrag uten å inneha tilstrekkelig med kompetanse for å kunne utføre det oppdraget de har blitt tildelt.

Mange av de tjenestene vi utfører har ikke noen formelle krav til opplæring eller kursing. Dette er noe vi ikke føler er riktig og vektlegger derfor god intern opplæring av arbeidstakere. Vi kurser dem også innen relevante kurs vi ser behov for at de skal inneha.

Uavhengig av arbeidstaker så bruker vi å si at det tar i fra 6-12 måneder før man er selv stedig innen sitt arbeidsområde. Vi benytter oss av fadderopplæring, med opplæringsplaner innen fagområdene.

De aller fleste av våre operatører utført kurs i regi av Rørinspeksjon Norge innen sitt kompetanse felt.
Vi har høy yrkesstolthet for faget og er stolte av de vi holder på med.