Hjem »

Tjenester

» Tømmetjenester

Tømmetjenester

Ekvatek tømmer det meste av bløte og tørre masser. Det har vi gjort for kunder i over 30 år, og er spesialister på. Alt fra septik, sand/overvannskummer, fettutskillere, oljeutskillere, spon, leire og lignende. Se under for mer informasjon.

Hvis det er spesialoppdrag du ikke finner under her, ta gjerne kontakt vi vil gjerne hjelpe deg.

Våre tjenester

Septik

Ekvatek har rammeavtale med Givas Iks og utfører septiktømming i Eidskog kommune.
For slamavskillere: Vi kjører etter fastsatte ruter. Se tømmerute for like år og ulike år.
Tømming av tette tanker må bestilles etter behov av kunden selv.

Se www.givas.no for gjeldende priser, forskrift for slamtømming og annen informasjon vedrørende septiktømming. Faktura for septiktømming sendes fra Givas Iks.

Mini renseanlegg

Ekvatek tømmer og rengjør alle typer mini renseanlegg (mini RA). Enkelte leverandører av mini RA sender oss lister med anlegg som skal tømmes og tømmefrekvens.

Toalettkabiner og toaletter i hvilebrakker

Ekvatek tømmer, rengjør og har i sanitærvæske etter tømmingen.

Pumpekummer

Ekvatek sikrer at pumpekummer pumper vann videre til kommunalt nett eller sprede grøfter tilknyttet slamavskiller. Når kummene fyller seg med slam, må dette fjernes for å unngå driftsproblemer.

Sand- og overvannskummer

Har du en sand- eller overvannskum i din hage, parkeringsplass eller annet område vil denne fylle seg med sand og annet slam over tid. På sikt er kummene fulle og vil ikke fungere som ønsket. Noe som igjen kan medføre skader på din eiendom. Regnvann som ikke har noe sted å gjøre av seg kan fylle kjellere. Vi anbefaler derfor å følge med og utføre tømming ved behov.

Sandfang og renner i vaskehaller

Ekvatek tømmer og rengjør sandfang og renner i vaskehaller. Sand fra sandfang og renner som er tilknyttet oljeutskiller er å klassifisere som farlig avfall. Avfallet fra dette blir levert til godkjent mottak for videre behandling.

Fettutskillere

Fettutskillere er tilknyttet storkjøkken, restauranter, gatekjøkken og lignende. Ekvatek kan utføre regelmessig tømming, noe som er meget viktig for å unngå tilførsel av fett på kommunalt ledningsnett. Fett ut i ledningsnettet kan forårsake driftsproblemer. De fleste kommuner har egne forskrifter med gjeldende krav. Sjekk Lovdata for din kommune. Oppsugd fett blir levert av Ekvatek levert godkjent mottak og du vil i etterkant motta dokumentasjon på dette.

Bløte og tørre masser

Vi har kraftige sugebiler som suger opp både tørre og våtemasser som pukk, leire, sand, flis, jord, støv og lignende.

Noen bruksområder:

  • Tømming av stubbeloft
  •  Suge opp pukk
  •  Suge opp flis
  •  Suging av tørre masser i industri og proffmarkedet
  •  Tømming og fjerning av gummigranulat
  •  Suge rundt kabler og rør i bakken for skånsom avdekking