Hjem »

Tjenester

» Rent vann

Rent vann

Ekvatek utfører en rekke tjenester hvor rent vann er viktig. Alt arbeid med rent vann krever utstyrsom er fritt for forurensninger og at arbeidet utføres forskriftsmessig og på en måte som ikke tilfører forurensing.

Våre tjenester

Tømming og rengjøring av vann installasjoner

Både for private og profesjonelle aktører utfører Ekvatek rengjøring og tømming av høydebassenger, buffertanker og brønner.

Hydraulisk trykking og høytrykksspyling av borehull

Hydraulisk trykking av borehull er en metode for å fjerne slam i sprekker og åpne nye porer i fjellet for å øke tilsig av vann til borehullet. Vi benytter en type tetteball som monteres på spyleutstyret. og fører dette ned til ønsket dybde i borehullet. Med høytrykk presses vann ned i borehullet, dette er på en måte sprengning med vann (hydraulisk sprenging).

Ekvatek spyler også borehull uten å presse, dette er gunstig for å fjerne slam fra selve borehullet der man allerede har bra med tilsig.

Når det arbeides med drikkevann, føler alle i Ekvatek et spesielt ansvar for å følge strenge rutiner for renhold. Ekvatek bruker alltid rent vann, rengjorte og desinfiserte slanger og utstyr for denne type jobb.

Rørinspeksjon i rent vann

Ekvatek har utstyr for å utføre rørinspeksjon ned til 100 meters dybde og utfører dette blant annet på borehull og vannledninger.

Trykkprøving av trykksatte rørstrekk

For å kontrollere at det ikke er lekkasje før ledningsnett blir tatt i bruk, foretas en kontroll der rørstrekket blir trykksatt. Rørstrekket fylles med vann, trykkprøvingsutstyret koples til og vi øker trykket opp til ønsket prøvetrykk. Hele prosessen er styrt av utstyret og loggføres med en PDF-rapport. Utføres iht. VA-blad nr 35 og 39.

Desinfisering av vanninstallasjoner

Vi desinfiserer vannledninger ved kontroll av nyanlegg eller ved mistanke om forurensede vannledninger. Det koples til utstyr som doserer klor i vannet i vannledningen til ønsket mengde klor. For å fjerne spor av klor i vannet, gjennomføres en dekloring til slutt.