Hjem /

Tetthetsprøving

Tetthetsprøving

Heading

( ai )Tetthetsprøving er en viktig del av kontrollen av nyanlegg, og utføres for å sjekke om trykkløse ledninger og kummer er tette og holder kravene for tetthet. Dette gjøres ved å sette inn tetteballer i alle rørende på strekker, og bruke trykkluft eller vakuum. I tillegg utføres trykkontroll av trykkledninger. For å utføre disse oppgavene benytter vi utstyr fra Sklarz, som er pålitelig og effektivt. Tetthetsprøving utføres i samsvar med VA-blad nr. 24 og 63, som gir klare retningslinjer for hvordan denne prosessen skal utføres. Ved å utføre tetthetsprøving kan man sikre at ledninger og kummer holder kravene for tetthet, og dermed redusere risikoen for lekkasjer og andre problemer i systemet. —