Hjem /

Sandfang

Sandfang

Sandfang for proff og privat

Det er viktig å tømme sandfang før det fylles opp, hvis ikke risikerer du å tette utløpsrør så vannet ikke renner unna og i mange tilfeller fylle oljeutskiller med sand. Fylles oljeutskilleren med sand, vil massene bli forurenset og vesentlig mer kostbare å levere til mottak

Sandsluk og sandkummer

Med stadig mer ekstreme regnskyll økes kravet til overvannsnettet vårt. Et sluk som er fult av sand vil ikke ta unna overvannet slik det skal og kan forårsake tetninger videre i overvannsrør. For deg kan dette medføre at du ikke får unna regnvannet og det isteden renner utover verkstedgulv, ned i kjellere osv.