Beliggenhet

Varberg kommune

Totalt tomteareal

8 ha

Byggestart

mai 2021

Installert effekt

4,8 MW

Estimert årlig kraftproduksjon

ca. 5,3 GWh

Nettilknytning

1. oktober 2021

Varberg Norra

- vår første solpark

Halvveis mellom Gøteborg og Halmstad, godt synlig fra E6, ligger Solgrid sitt første solkraftverk. Det bakkemontert anlegget, med en installert effekt på 4,8 MW, er startskuddet i selskapets satsning i det nordiske markedet. Solgrid har valgt å installere tosidige solcellepaneler for optimal strømproduksjon. De ca. 9000 tosidige panelene er ventet å produsere 5,3 GWh som tilsvarer årsforbruket til omtrent 2500 elbiler.

Kommende prosjekter

Med en prosjektportefølje på mer enn 500 MW i Norge og Sverige , hvorav 160 MW er langt fremskreden, planlegger vi å starte bygging av 100 MW kapasitet i 2021. Porteføljen er under utvikling, og vi evaluerer kontinuerlig nye mulige prosjekter for å nå våre ambisjoner for årene som kommer