Vi er klare

Folkene i Ekvatek er alltid beredt og finner løsninger gjennom praktisk tilnærming og faglighet. Vi har betydelig lokalkunnskap og rigger oss raskt på plass, når det gjelder.

Vi leverer våre tjenester raskt og presist med en moderne maskinpark, teknisk innsikt og 25 års erfaring med vann og avløp.

Vi er klare

I Ekvatek er vi alltid beredt – vi finner løsninger gjennom praktisk tilnærming og faglighet. Vi har betydelig lokalkunnskap og rigger oss raskt på plass, når det gjelder.

Ekvatek leverer raskt og presist med en moderne maskinpark, teknisk innsikt og over 30 års erfaring med vann og avløp.

Vi er klare, ring: 62 83 54 30 • 24 timers vaktordning

Vi er klare, ring: 62 83 54 30
• 24 timers vaktordning.

Nye satsinger og utvikling

Vann- og avløpsbransjen har endret seg mye siden vi startet opp i 1989. Vi het Eidskog og Kongsvinger Septik AS fram til 2023, nå heter vi Ekvatek. Vi fortsetter som før: Selvstendige, familieeid, med folkene og kompetansen vi er kjent for.

Ekvatek jobber med rørinspeksjon, industrirengjøring, ultrahøytrykkspyling, rørfornying, tørr- og våtsuging og vi fjerner farlig avfall. Vi har den siste tiden gjort flere store investeringer for å håndtere farlig avfall og utføre bedre tørrsuging.

Ekvatek leverer raskt og presist med en moderne maskinpark, teknisk innsikt og over 30 års erfaring med vann og avløp.

Kongsvinger, Eidskog og Gardermoen

Vi vet at tid en faktor når det gjelder. Derfor er Ekvatek – og dermed hjelpen – aldri langt unna. Vi når ut til Jessheimområdet og utover hele Kongsvingerregionen på kort tid.

Vi har 24-timers telefonvakt: 62 83 54 30, og vi er alltid beredt til å hjelpe.

Våre områder: Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal, Nord-Odal, Grue, Årnes, Neskollen, Vormsund, Ullensaker og Aurskog-Høland.